Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Stanowisko ZG w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy

26. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
w sprawie poszanowania prawdy historycznej w budowaniu nowej Europy

Procesy jednoczenia się Europy są zakłócane przez idee i działania zmierzające do budowania Unii Europejskiej na historycznych fałszach i kłamstwach.
Nie ustał jeszcze spór o prawdę w projekcie przyszłej konstytucji UE, w której ma nie być miejsca na uznanie chrześcijańskich korzeni Europy, a już pojawiło się żądanie części środowisk niemieckich, by w Berlinie utworzyć Centrum przeciw Wypędzeniom i wybudować pomnik upamiętniający „15 milionów niemieckich ofiar drugiej wojny światowej”.
Każdy naród ma prawo upamiętniać swoje dzieje i czcić pamięć pokoleń, zwłaszcza walczących o jego byt i niepodległość. Tych praw nie może kwestionować jakiekolwiek usta-wodawstwo państwowe i międzynarodowe.
Natomiast kategorycznie protestujemy przeciwko takim działaniom, które w istocie swej mają służyć relatywizowaniu prawdy i fałszowaniu pamięci historycznej.
Europa bez Boga i Europa dopuszczająca kłamstwo jako zasadę swej pokojowej polityki może stać się zarzewiem nowego totalitaryzmu i konfliktów między narodami.

Warszawa, 24 września 2003 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *