Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

21 kwietnia diecezjalne etapy Konkursu Biblijnego!

Już w najbliższy wtorek (21 kwietnia) na poziomie każdej z polskich diecezji odbędą się kolejne eliminacje XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Przystąpią do nich reprezentanci ponad 1500 szkół ponadgimnazjalnych. Zostali oni wyłonieni z prawie 30 tys. wszystkich uczestników, którzy w marcu br. przystąpili do pierwszego etapu konkursu, przeprowadzonego w zgłoszonych szkołach. Zgodnie z regulaminem do wtorkowego etapu mogło zakwalifikować się troje najlepszych przedstawicieli danej szkoły, o ile osiągnęli minimalny próg punktacji, tj. 45 na 90 pkt. Etapy diecezjalne Konkursu Biblijnego organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przebiegają w całym kraju według ściśle określonych ram.

Składają się na nie dwie zasadnicze części: pisemna i ustna. W pierwszej młodzież przystąpi do rozwiązania testu składającego się z pytań wyboru i tzw. otwartych, w których będzie trzeba odnieść się krótko do danej problematyki z zakresu Księgi Jonasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich, stanowiących tegoroczny zakres. Poprzez ten konkretny dobór konkursowych treści organizatorzy wpisują się w program duszpasterski Kościoła w Polsce, który jest realizowany pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Rozwiązanie testu złożonego z 45 pytań pozwoli na wyłonienie 7 osób, które dostaną się do części ustnej, gdzie ich odpowiedzi będą oceniane przez specjalnie powołane w każdej diecezji komisje. Pytania na wszystkich poziomach konkursu opracowuje zespół pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbla (KUL), zaś komisje diecezjalne otrzymały wytyczne odnoszące się do systemu oceniania wraz z kluczem odpowiedzi. Powinno to pozwolić na przeprowadzenie eliminacji na maksymalnie jednolitych zasadach w każdej z diecezji.

Poza samymi zmaganiami, które zmierzają do wyłonienia trojga najlepszych, przed którymi otworzy się furtka do finału konkursu w Niepokalanowie (1-2 czerwca br.), koordynatorzy diecezjalni troszczą się, by młodzi mieli szansę stworzenia wspólnoty konkursowej wokół Pisma Świętego, m.in. poprzez Msze święte i nabożeństwa Słowa czy spotkania z ludźmi, którzy żyją Ewangelią. Nieprzypadkowo układa się terminarz konkursu, w którym wtorkowy etap diecezjalny wpisuje się w przeżywany w tym czasie VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Nagrodami w finale XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej są indeksy na wiele kierunków różnych uczelni wyższych, zagraniczne pielgrzymki, w tym do Ziemi Świętej i Rzymu oraz atrakcyjne upominki rzeczowe. Honorowy patronat nad całym konkursem obejmują: abp Wojciech Polak Prymas Polski oraz abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także szerokie grono ordynariuszy poszczególnych diecezji.

Informacje dla mediów: www.okwb.pl

 Marcin Kluczyński