Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Dzisiaj przypada 100. rocznica urodzin Jana Pawła II.

Ojciec Święty Jan Paweł II w kwietniu 1994 roku słowami Budujcie Civitas Christiana wyznaczył misję Stowarzyszenia i jego posłannictwo, wskazując na nieustanną pracę w służbie wspólnocie Kościoła i Narodu.

O godz. 17.00 zapraszamy do obejrzenia Mszy św. z  Sanktuarium św. Jana Pawła II pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, a o godz. 20.00 zachęcamy do wysłuchania przesłania papieża Franciszka do Polaków w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.